Ministarstvo: Kaštijun prihvatljiv za okoliš

28.08.08.
Zagađenja i otpad
Autor/ica: Ivica Petrinić

Nakon provedenog postupka procjene utjecaja na okoliš izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom na Kaštijunu Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donijelo je rješenje prema kojem je zahvat na toj lokaciji prihvatljiv za okoliš.

No, prihvatljiv je, stoji u rješenju, uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša tijekom pripreme i građenja, tijekom rada centra, u slučaju nezgode te u slučaju prestanka rada. Program praćenja stanja okoliša uključuje monitoring zraka, vode, buke i tla, a primjenu mjera zaštite okoliša dužna je osigurati Istarska županija kao nositelj zahvata, stoji u rješenju koje potpisuje državni tajnik Nikola Ružinski.
Mjere zaštite okoliša tijekom pripreme i građenja uključuju, među ostalim, propis da se svi građevinski materijali, gorivo, mazivo, boje, otapala i druge kemikalije moraju skladištiti u skladu s rješenjima organizacije gradilišta te da se iskopano tlo i građevinske jame ne smiju onečistiti prilikom izvođenja zemljanih radova. U slučaju onečišćenja potrebno je izvesti hitnu sanaciju s ciljem sprječavanja prodiranja onečišćenja u tlo i podzemne vode, a onečišćeno tlo potrebno je adekvatno zbrinuti. Viškove građevinskog materijala i drugih tvari koje su nastale ili dovezene u krug gradilišta zabranjeno je stavljati u građevinske jame i zatrpavati. Oko tijela odlagališta potrebno je izvesti sustav obodnih kanala za prihvat oborinskih voda te prikupljene vode odvoditi u sabirni bazen, koristiti ih u tehnološkom procesu i kontrolirano ispuštati u okoliš. Otpad koji nastaje tijekom izgradnje objekta mora se prikupljati na gradilištu na način da se ne ugrožava okoliš. Odlagalište treba biti opremljeno nužnom opremom za odlaganje otpada i održavanje odlagališta, što uključuje ugradnju mosne vage, izgradnju ograde, postavljanje uređaja za pranje vozila te opreme za kvalitetno odlaganje i prekrivanje otpada. Propisuje se i uređivanje te opremanje prostora za privremeno skladištenje i predobradu odvojeno skupljenih ili na odlagalištu izdvojenih frakcija korisnog dijela komunalnog otpada, poput metala, stakla, papira i kartona ili guma.
Tijekom korištenja Ministarstvo je propisalo unapređivanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom koji zajedno sa županijskim centrom čini jedinstvenu cjelinu, kao i provođenje edukacije i komunikacije s javnošću. Sve dijelove postrojenja za mehaničko-biološku obradu u kojima dolazi do emisija prašine i neugodnih mirisa treba držati u podtlaku, isisani zrak obraditi prolaskom kroz biofilter, a zrak se mora bez neugodnih mirisa ispuštati u atmosferu. Ažurirani podaci o stanju okoliša na odlagalištu moraju se postavljati na posebnu web stranicu. U sklopu programa praćenja stanja okoliša potreban je monitoring koji obuhvaća kontinuiranu kontrolu stanja uređaja i opreme odlagališta, slijeganja odlagališta, drenažnih vodova, sustava brtvljenja nepropusnosti slojeva, ispitivanje sastava neobrađenog i obrađenog odlagališnog plina te kontrole flore i faune na lokaciji Kaštijuna i u okolici.
Javni uvid u studiju utjecaja na okoliš održan je lani u razdoblju od 3. do 24. prosinca te je kasnije zbog velikog interesa produžen na razdoblje od 7. do 21. siječnja, kad su, uz dvije tijekom prvog uvida, održane još dvije javne rasprave o Kaštijunu u Puli i Medulinu. Tijekom javnog uvida zaprimljeno je 114 primjedbi koje su poslala 33 predstavnika zainteresirane javnosti. Komisija Ministarstva odgovorila je na zaprimljene primjedbe s javnog uvida.
Među onima koje nisu uvažene nalaze se primjedbe o onečišćenju podzemnih voda, ugrožavanju poljoprivredne proizvodnje oko centra, smanjenju vrijednosti nekretnina i odabiru lokacije, budući da je određena prostornoplanskom dokumentacijom, te utjecaju zahvata na turizam. Naime, utvrđeno je da bi izgradnja centra trebala imati pozitivan utjecaj na turizam. Odbačene su i primjedbe koje se odnose na spaljivanje otpada u cementari u Koromačnu jer taj dio nije bio uključen u studiju, primjedbe o odabiru tehnologije odbačene su jer je ona odabrana prema planu gospodarenja otpadom, a utvrđeno je i da je sva dokumentacija tijekom javnog uvida izložena u skladu s propisima.
Prema procjeni komisije Ministarstva, biorazgradiva komponenta, koja će se odlagati nakon obrade u MBO postrojenju, iznosi 35 posto ukupne količine komunalnog otpada koji ulazi u centar pa je potrebno osigurati prostor za odlaganje oko 617 tisuća tona obrađenog komunalnog otpada, odnosno oko 950 tisuća kubičnih metara.
»Realizacijom ovog projekta podiže se standard cjelokupnom stanovništvu županije, a doprinosi se i turističkom ugledu. Provedbom mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utjecaji županijskog centra svest će se na minimum«, stoji u obrazloženju komisije.

Pokreće se procedura za dobivanje lokacijske dozvole

Direktorica tvrtke Kaštijun Vesna Dukić rekla je da će do kraja kolovoza Ministarstvu zaštite okoliša biti predana aplikacija za pretpristupni fond IPA Europske unije, čija je nadopuna u tijeku, te će je potom Ministarstvo proslijediti Europskoj komisiji. Naime, korisnik sredstava za izgradnju centra na Kaštijunu bit će Ministarstvo, odnosno njegov Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Budući da je Ministarstvo dalo pozitivno rješenje, slijedi procedura za dobivanje lokacijske dozvole centra na Kaštijunu. Petra LUKEŽ

Linkovi


OPEN PUBLISHING

Postani i ti net aktivist/kinja! Objavi vlastiti (autorski) članak, najavu budućeg događanja ili kampanje, info o članku objavljenom u nekom drugom mediju.

Kako objaviti Objavi članak

11.04.19. Energija
kamin

U današnje vrijeme kada smo svi zabrinuti zbog visokih računa za grijanje i okoliš, mnogi se okreću potrazi za jeftinijim i obnovljivim izvorima energije. Jednostavna obnovljivost omogućuje jeftinu cijenu drvene ...

16.01.19. Općenito
Polje

Da je Hrvatska bogata prirodnim ljepotama i da je posebitost upravo velika sačuvanost prirodnih oaza, svjesni su i Hrvati. No ono što možda s jedne strane veseli, a s druge ...

Opće je poznato da svaki potrošački proizvod na ovaj ili onaj način utječe na okoliš. Međutim, prosječan potrošač nije svjestan i ne zna koji proizvod ima manje ili više utjecaja ...

23.09.18. Eko-edukacija
Skijašica

Pripreme za zimske godišnje odmore, odlazak na jedno od poznatih svjetskih skijališta i uživanje u (nećete vjerovati koliko brzo) nadolazećim zimskim radostima, već su u punom jeku.

Apeli usmjereni na očuvanje okoliša nas svakodnevno podsjećaju na važnost pozornosti o okruženju u kome egzistiramo. Bez obzira na njihovu učestalost, činjenica je da ne činimo sve što je u ...

VIDI SVE ČLANKE IZ OPEN PUBLISHING

NAJAVE

REkreator obilježava Dan planeta Zemlje u Rovinju

Udruga REkreator poziva Vas na akciju podjele besplatnih platnenih vrećica kojom će, u nedjelju, 22. travnja, obilježiti Dan planeta Zemlje u Rovinju. Cilj ove akcije je pridonijeti smanjenju nepotrebog zagađenja okoliša ...

Drvored poznatih gimnazijalaca

Lions klub Vukovar I Gimnazija Vukovar u srijedu 28. ožujka 2018. godine s početkom u 11 sati organiziraju sadnju 30-tak sadnica lipa u dvorištu Gimnazije Vukovar, pod nazivom "Drvored poznatih ...

Poziv na Veganski 1. Maj 2017.

Veganski 1. Maj & fundraiser za utočište u Centru „Key“ Centar za zaštitu životinja i prirode „Key“ i ove godine poziva na cruelty-free proslavu Praznika rada! Pozivamo sve građane i ...

U skladu s prirodom – ekološka akcija vukovarskih gimnazijalaca EE otpad nusproizvod modernog doba – donesite EE otpad i pogledajte izložbu: Kronologija mobilnih i fiksnih telefona

Podržite nas i uključite se u našu akciju za ljepši, sigurniji i čišći grad! Sve što spada u EE otpad, možete donijeti u Gimnaziju Vukovar, svaki dan od 07:00 do ...

Poziv na seminar: Hrvatska energetska budućnost - kako organizirati pravedan i čist energetski sustav čiju cijenu neće plaćati zemlje u razvoju

Zelena Istra vas poziva na seminar kojim želimo potaknuti diskusiju o "vrućim" temama vezanim za hrvatski energetski sustav i njegov utjecaj na zemlje u razvoju. Seminar se održava 16. i ...