PRIMJEDBE UDRUGE SUNCE NA SUO TUNELA KROZ KOZJAK I SPOJNE CESTE

25.04.07.
Promet
Autor/ica: Ivana Carev

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj SUNCE sudjelovala je na javnoj raspravi o „Studiji utjecaja na okoliš spojne ceste od čvora Vučevica na autocesti A1 od državne ceste D8/županijske ceste Ž6137 u Kaštelima“ (u daljnjem tekstu SUO) i dala komentare na istu. Komentari Udruge SUNCE odnose se općenito na ideju gradnje tunela kroz Kozjak i spojne ceste i njegovu financijsku i gospodarsku opravdanost, te zakonsku osnovu, kao i na sadržaj studije.

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj SUNCE sudjelovala je na javnoj raspravi o „Studiji utjecaja na okoliš spojne ceste od čvora Vučevica na autocesti A1 od državne ceste D8/županijske ceste Ž6137 u Kaštelima“ (u daljnjem tekstu SUO) i dala komentare na istu.

Komentari Udruge SUNCE odnose se općenito na ideju gradnje tunela kroz Kozjak i spojne ceste i njegovu financijsku i gospodarsku opravdanost, te zakonsku osnovu, kao i na sadržaj studije. 

Naime, postavlja se pitanje kakva je korist od tunela kroz Kozjak te kakvu gospodarsku i ekonomsku važnost imaju za grad Kaštela? Smatramo da su navedeni aspekti neutemeljeni budući da u SUO nije obrađen ekonomski i gospodarski aspekt ovog projekta te nije izložen njegov značaj za grad Kaštela. Također smatramo da će navedeni projekt u budućnosti biti neopravdan i neizvediv budući da je dolina Vučevice predložena za zaštitu kao područje unutar nacionalne ekološke mreže i potencijalno NATURA 2000 područje.

Nacionalna ekološka mreža obuhvaća  područja u Hrvatskoj koja su primjenom stručnih kriterija, utvrđena kao područja važna za očuvanje na europskoj i nacionalnoj razini. Radi se dakle o potencijalnim područjima EU ekološke mreže NATURA 2000 koju je Republika Hrvatska obvezna prirediti i podnijeti Europskoj komisiji do dana pristupa Europskoj uniji.

Izrada i proglašenje ove mreže u skladu su sa Zakonom o zaštiti prirode Republike Hrvatske kao i sa EU direktivama - Direktiva o pticama i Direktiva o staništima, te sa Bernskom konvencijom kojih je Republika Hrvatska potpisnica i dužna ih se pridržavati, u protivnom podlaže sanckijama međunarodne zajednice.

Jedna od glavnih komponenti važnih za zaštitu Kozjaka i doline Vučevica je populacije vukova. Izgradnjom predložene spojne ceste i tunela kroz Kozjak nepovratno će se uništiti stanište vuka, vrste zaštićene nacionalnim zakonima te međunarodnim konvencijama kojih je Republika Hrvatska potpisnih.

Provođenjem izgradnje u protivnosti je i s nacionalnim Planom  upravljanja vukom u Hrvatskoj te potpuno uništava sva dosadašnja ulaganja u program očuvanja vuka u RH. Naime, kako bi se smanjio utjecaj autoceste na populaciju vukova, na dionici  Prgomet-Dugopolje (a koji prolazi dolinom Vučevica) izgrađeni su zeleni most Osmakovac te vijadukti Rodine glavice i Podgrede.

Ova investicija vrijedna preko 30 milijuna kuna proračunskih sredstava tada je osigurala cijelovitost staništa vuka u dolini Vučevice. Međutim, 2005. je bez zakonom propisane prostorno-planske dokumentacije i studije o utjecaju na prirodu gotovo preko noći izgrađen čvor Vučevica.  Isplativost gradnje nije jasna, budući da su se na razmaku od samo 27 km već nalazila dva izlaza s autoceste. Izgradnjom čvora Vučevice stanište vuka tada je presiječeno i poprečno.

 Predložena izgradnja tunela Kozjak i spojne ceste od Kaštela na čvor Vučevica dodatno bi podijelila dolinu na četiri dijela, što bi u konačnici rezultiralo nestankom vukova iz tog dijela njihovog staništa te uništenjem ostalih prirodnih vrijednosti doline Vučevice. Ovim potezom bi čitava investicija prethodno izgrađenih zelenih mostova i vijadukata postala bačeni novac poreznih obveznika. Izgradnjom bi se devastiralo i samo brdo Kozjak koje je identificirano kao područje izražene bioraznolikost i dio buduće Nacionalne ekološke mreže.

Najvažniji mehanizam zaštite za ovakve lokalitete je postupak ocjene prihvatljivosti planiranih zahvata za prirodu koji je temeljem članka 36. Zakona o zaštiti prirode obvezan za sve planirane zahvate koji mogu imati bitan utjecaj na područja ekološke mreže. Za planirane zahvate za koje je obvezna procjena utjecaja na okoliš, ocjena prihvatljivosti za prirodu obavlja se u sklopu procjene utjecaja na okoliš sukladno posebnom propisu. Navedena ocjena prihvatljivosti za prirodu nije provedena u SUO za projekt tunela kroz Kozjak i spojne ceste te se nigdje u studiji ne spominje buduća perspektiva zaštite doline Vučevice.

Republika Hrvatska ulaže veliki novac i jako puno rada i energije stručnjaka, znanstvenika, i raznih institucija za proces izrade ove mreže i osiguranje povoljnih uvjeta za opstanak divljih vrsta, što se u potunosti obezvrijeđuje planiranjem projekata poput ovoga unutar područja predloženih za zaštitu.

Osim jasnog visokog stupnja utjecaja na bioraznolikost upitna je ekonomska isplativost te interes predloženog projekta za lokalnu zajednicu. Zaleđa Kaštela i Grada Splita adekvatno su povezani postojećim prometnicama koje zahtijevaju više ulaganja u njihovo održavanje. Izgradnjom tunela potiče se otvaranje nove industrijske zone u kaštelanskom zaleđu bez prethodne studije o isplativosti ovakve zone s obzirom da se u blizini već nalazi ona u Dugopolju.

Proceduralne pogreške koje se tiču izgradnje i planiranja tunela i spojne ceste odnose se na nekoliko aspekata:

-         tunel je predviđen prostornim planom grada Kaštela prije no što je bio predviđen prostornim planom Županije, dakle GUP Kaštela nije bio usklađen sa GUP-om Županije što je pogrešno

-         trasa za koju je rađena ova studija nije bila predviđena u prvoj verziji GUP-a Kaštela već je ucrtana naknadno i izdana u konačnoj verziji GUP-a Kaštela bez javne rasprave

-         prostorni plan Županije još uvijek nije donešen, te ne postoji planska osnova za proceduralni početak izrade studije i gradnje tunela i spojne ceste budući da, prema sadašnjem stanju, GUP Kaštela nije usklađen sa GUP-om Županije

-         javni uvid na županijski plan bio je u listopadu 2006. godine, Udruga SUNCE dala je komentare na GUP sa posebnim naglakom na tunel Kozjak i spojnu cestu te još nismo dobili odgovor koji smo po zakonu dužni dobiti.

Napominjemo da Republika Hrvatska izgradnjom tunela i pripadajuće ceste krši vlastite zakone i niz međunarodno preuzetih obaveze te se izlaže mogućim sankcijama međunarodne zajednice, posebnice Europske unije.

Kao Udruzi nije nam namjera kočiti ekonomski razvoj Dalmacije već nam je cilj osigurati opstanak okoliša i bioraznolikosti kojom se Hrvatska diči, te omogućiti razvoj na održiv način koji će se voditi postojećim javnim potrebama.

Ispred Udruge Sunce, Zrinka Jakl, dipl.ing.biologije

OPEN PUBLISHING

Postani i ti net aktivist/kinja! Objavi vlastiti (autorski) članak, najavu budućeg događanja ili kampanje, info o članku objavljenom u nekom drugom mediju.

Kako objaviti Objavi članak

Organizatori izložbe

The European week of skills gained through the vocational education and training is a yearly campaign launched in 2016. It was created and its purpose still is to promote vocational ...

11.04.19. Energija
kamin

U današnje vrijeme kada smo svi zabrinuti zbog visokih računa za grijanje i okoliš, mnogi se okreću potrazi za jeftinijim i obnovljivim izvorima energije. Jednostavna obnovljivost omogućuje jeftinu cijenu drvene ...

16.01.19. Općenito
Polje

Da je Hrvatska bogata prirodnim ljepotama i da je posebitost upravo velika sačuvanost prirodnih oaza, svjesni su i Hrvati. No ono što možda s jedne strane veseli, a s druge ...

Opće je poznato da svaki potrošački proizvod na ovaj ili onaj način utječe na okoliš. Međutim, prosječan potrošač nije svjestan i ne zna koji proizvod ima manje ili više utjecaja ...

23.09.18. Eko-edukacija
Skijašica

Pripreme za zimske godišnje odmore, odlazak na jedno od poznatih svjetskih skijališta i uživanje u (nećete vjerovati koliko brzo) nadolazećim zimskim radostima, već su u punom jeku.

VIDI SVE ČLANKE IZ OPEN PUBLISHING

NAJAVE

REkreator obilježava Dan planeta Zemlje u Rovinju

Udruga REkreator poziva Vas na akciju podjele besplatnih platnenih vrećica kojom će, u nedjelju, 22. travnja, obilježiti Dan planeta Zemlje u Rovinju. Cilj ove akcije je pridonijeti smanjenju nepotrebog zagađenja okoliša ...

Drvored poznatih gimnazijalaca

Lions klub Vukovar I Gimnazija Vukovar u srijedu 28. ožujka 2018. godine s početkom u 11 sati organiziraju sadnju 30-tak sadnica lipa u dvorištu Gimnazije Vukovar, pod nazivom "Drvored poznatih ...

Poziv na Veganski 1. Maj 2017.

Veganski 1. Maj & fundraiser za utočište u Centru „Key“ Centar za zaštitu životinja i prirode „Key“ i ove godine poziva na cruelty-free proslavu Praznika rada! Pozivamo sve građane i ...

U skladu s prirodom – ekološka akcija vukovarskih gimnazijalaca EE otpad nusproizvod modernog doba – donesite EE otpad i pogledajte izložbu: Kronologija mobilnih i fiksnih telefona

Podržite nas i uključite se u našu akciju za ljepši, sigurniji i čišći grad! Sve što spada u EE otpad, možete donijeti u Gimnaziju Vukovar, svaki dan od 07:00 do ...

Poziv na seminar: Hrvatska energetska budućnost - kako organizirati pravedan i čist energetski sustav čiju cijenu neće plaćati zemlje u razvoju

Zelena Istra vas poziva na seminar kojim želimo potaknuti diskusiju o "vrućim" temama vezanim za hrvatski energetski sustav i njegov utjecaj na zemlje u razvoju. Seminar se održava 16. i ...