POVJERENSTVA ZA PRIPREMU PLANA ZA POLJOPRIVRDU I RURALNI RAZVITAK 2007 – 2013, IPARD PLANA

25.10.06.
Europska integracija
Autor/ica: Ivana Carev

Povjerenstvo sačinjavaju predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstava i vodnog gospodarstva, Ministarstva zaštite okoloiša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstva financija, drugih državnih institucija, organizacija, poljoprivrednih zadruga i udruga i nevladinih organizacija. Sjednici je prisustovao i Ivan Ciprijan iz Udruge SUNCE, Split kao predstavnik Zelenog foruma.

Dana 24.10.2006. u 14,00 održana je proširena sjednica POVJERENSTVA ZA PRIPREMU PLANA ZA POLJOPRIVRDU I RURALNI RAZVITAK 2007 – 2013, IPARD PLANA.

Povjerenstvo sačinjavaju predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstava i vodnog gospodarstva, Ministarstva zaštite okoloiša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstva financija, drugih državnih institucija, organizacija, poljoprivrednih zadruga i udruga i nevladinih organizacija.

Sjednici je prisustovao i Ivan Ciprijan iz Udruge SUNCE, Split kao predstavnik Zelenog foruma.

Dnevni red sjednice je bio.

  1. Informacije o IPA-i
  2. Informacije o pripremi IPARD Plana (dosadašnje aktivnosti)
  3. Prezentacija predloženih mjera i podmjera
  4. Rasprava

1. IPA kao novi instrument predpristupne pomoći državama kandidatkinjama i potencijalnim državama kandidatima za razdoblje 2007. – 2013. zamjenjuje postojeće instrumente – PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS (Uredba Vijeća EU od 17.07.2006)

IPA se sastoji od pet komponenata:

-         Tranzicijska pomoć i jačanje institucionalne sposobnosti

-         Regionalna  i prekogranična suradnja

-         Regionalni razvoj

-         Razvoj ljudskih potencijala

-         Ruralni razvoj

Vlada RH 09.06.2006. usvaja Zaključak o prihvaćanju Plana aktivnosti za korištenje predpristupnog programa IPA.

Tijelo nadležno za sveukupnu koordinaciju programa IPA je Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU. Za sveukupno financijsko upravljanje programom IPA nadležno je Ministarstvo financija, Nacionalni fond.

2. Tijelo nadležno za upravljanje petom komponentom programa IPA – Ruralni razvoj je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Uprava za održivi razvitak seoskog prostora – Upravna direkcija SAPARD Programa priprema Plan za poljoprivredu i ruralni razvitak 2007. 2013., te će preuzeti i funkciju Upravne direkcije za IPARD. Ravnateljstvo za strukturnu i tržišnu potporu u poljoprivredi – SAPARD Agencija postat će provedbeno tijelo i za IPARD – IPARD Agencija.

Dosadašnje aktivnosti u propremi IPARD Plana su:

-         Formirano je Povjerenstvo za pripremu plana na prvoj i drugoj razini (07.04.2006.) koje je održalo tri sastanka (20.04., 12.05. i 04.10.2006.)

-         Formirana je treća razina Povjerenstva (25.09.2006.)

-         Izrađeni su prvi nacrti sektorskih analiza za: kravlje mlijeko, goveđe i svinjsko meso, perad i jaja, mesno-perađivačku industriju, voće, povrće, vino, masline, ribarstvo, žitarice i uljarice, šumarstvo, sektr drvne industrije, lovstvo i izravnu prodaju

-         Sektorske analize za poljoprivredno okolišni program i seoski turizam, završene 30.09.2006.

-         IPARD ex-ante evaluacija – objavljen tender za prikupljanje ponuda otvoren do 13.10.2006.

-         Vanjska nezavisna ocjena sektorskih analiza

-         Tehnička pomoć (konzultanti) za pripremu Plana: financirana od strane Svjetske banke

3. Predložene IPARD mjere (temeljem nacrta provedbene regulative):

Prioritet 1 – Poboljšanje tržišne efikasnosti i provedbe standarda EU:

Mjera 1: - Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja EU standarda

1.1.  Sektor mlijeka (kravljeg) i mesa(goveđeg, svinjskog, mesa peradi) i jaja

1.2.  Sektor voća i povrća

1.3.  Sektor ribarstva

1.4.  Žitarice i uljarice

1.5.  Vinogradarstvo

Krajnji korisnici su poljoprivredna gospodarstva (NN 66/01, 83/02) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili Regisrar o izdanim povlasticama za uzgoj ribe i drugih morskih organizama ili Upisnik o izdanim povlasticama za akvakulturu, minimalno dvije godine, u sustavu PDV-a. Iznos potpore krajnjim korisnicima može iznositi od 50 do 75 % vrijednosti ukupno prihvatljivih izdataka projekta.

Mjera 2: - Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribarskih proizvoda

2.1. Sektor mlijeka i mliječnih proizvoda

2.2. Sektor ribarstva

2.3. Sektor voća i povrća

2.4. Sektor vinarstva

2.5. Sektor maslinarstva

Krajnji korisnici su poljoprivredna gospodarstav – obrtnici i pravne osobe u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća u privatnom vlasništvu i/ili sa do 25% mješovitog vlasništav registrirani za predmetne djelatnosti, u sustavu PDV-a. Iznos potpore krajnnjim korisnicima može iznositi do 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih izdataka projekta.

Proritet 2 – Pripremne akcije za provedbu poljoprivredno okolišnih mjera i Leadera:

Mjera 1: - Ativnosti za unaprjeđenje okoliša i krajobraza (pilot projekti)

1.1.  Park prirode Velebit: Održavanje pašnjaka i zaštita Parka prirode

1.2.  Park prirode Lonjsko Polje: održavanje pašnjaka

1.3.  Zagrebačka županija: Pilot mjera na oranicama u Zagrebačkoj županiji

Korisnici: Program je oblikovan na način da omogućuje sudjelovanje najvažnijih grupa korisnika: poljoprivrednika, zadruga, tvrtki, NGO i javnih institucija koje posjeduju i/ili unajmljiju zemljište u području pilot projekta. Provedba od 2008.

Mjera 2: - Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja

Poticati će se:

2.1. Provedba zajedničkih projekata u skladu sa priritetom i regulativom Vijeća EK br. 1698/2005, članak 65

2.2. Stvaranje i rad lokalnih akcijskih grupa, usvajanje vještina, podizanje svijesti i promotivne aktivnosti

Prioritet 3 – Razvoj ruralnog gospodarstva

Mjera 1: - Razvoj ruralne infrastructure

Krajnji korisnici su jedinice lokalne samouprave – općine i gradovi sa najviše 20000 stanovnika. Iznos potpore za projekte koji ne donose značajne neto prihode iznosi 100% ukupno prihvatljivih izdataka.

Mjera 2: - Razvitak i diverzifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima

2.1. Ulaganja u razvitak ruralnog turizma

Krajnji korisnici su fizičke i pravne osobe registirane za obavljanje predmetne djelatnosti, u rangu srednjih i malih poduzetnika, u sustavu PDV-a. Iznos potpore može iznositi do 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih izdataka projekta.

4.Rasprava

Nakon iznesenih 3 točke dnevnog reda prišlo se raspravi koja je potrajala oko 1h, a predstavnici institucija, udruga, zadruga i NGO-a su iznjeli primjedbe svatko sa svog gledišta problematike. Potrebno je napomeniti da su materijali za sjednicu dostavljeni prekasno, što je većina prisutnih i naglasila.

Ivan Ciprijan, dipl.ing.agr.

OPEN PUBLISHING

Postani i ti net aktivist/kinja! Objavi vlastiti (autorski) članak, najavu budućeg događanja ili kampanje, info o članku objavljenom u nekom drugom mediju.

Kako objaviti Objavi članak

Earth Day 2022

Povodom Dana planeta Zemlje, sudionici međunarodnog eTwinning projekta „The green changemakers“ proveli su radionicu izrade platnenih vrećica od starih majica! Poruka koju su mladi eTwinneri poslali ovom aktivnošću je ujedno ...

Brine li vas otapanje ledenjaka, izumiranje vrsta životinja i porast razine okeana i mora? Onda je vrijeme da se zapitate – što mogu učiniti? Takve male promjene u našem okolišu ...

Kućanski uređaji predstavljaju neizostavni dio svakog domaćinstva. Ali kako ih pravilno koristiti? Kako da budu ekološki prihvatljivi? Ako želite da smanjite potrošnju električne energije ovih aparata i utjecaj na okoliš ...

Gimnazija Vukovar

This school year, the students of Gymnasium Vukovar took part in workshops: Lego robotics Education and LittleBits Education registered on the official map of the European week of skills acquired ...

VIDI SVE ČLANKE IZ OPEN PUBLISHING

NAJAVE

Ekološka akcija vukovarskih gimnazijalaca - Let's Go Green Together

Podržite nas i uključite se u našu akciju za ljepši, sigurniji i čišći grad! Pozivamo sve nastavnike, učenike, roditelje, građane i prijatelje škole da podrže našu akciju prikupljanja EE otpada! ...

REkreator obilježava Dan planeta Zemlje u Rovinju

Udruga REkreator poziva Vas na akciju podjele besplatnih platnenih vrećica kojom će, u nedjelju, 22. travnja, obilježiti Dan planeta Zemlje u Rovinju. Cilj ove akcije je pridonijeti smanjenju nepotrebog zagađenja okoliša ...

Drvored poznatih gimnazijalaca

Lions klub Vukovar I Gimnazija Vukovar u srijedu 28. ožujka 2018. godine s početkom u 11 sati organiziraju sadnju 30-tak sadnica lipa u dvorištu Gimnazije Vukovar, pod nazivom "Drvored poznatih ...

Poziv na Veganski 1. Maj 2017.

Veganski 1. Maj & fundraiser za utočište u Centru „Key“ Centar za zaštitu životinja i prirode „Key“ i ove godine poziva na cruelty-free proslavu Praznika rada! Pozivamo sve građane i ...

U skladu s prirodom – ekološka akcija vukovarskih gimnazijalaca EE otpad nusproizvod modernog doba – donesite EE otpad i pogledajte izložbu: Kronologija mobilnih i fiksnih telefona

Podržite nas i uključite se u našu akciju za ljepši, sigurniji i čišći grad! Sve što spada u EE otpad, možete donijeti u Gimnaziju Vukovar, svaki dan od 07:00 do ...